SFRM 2023

SFRM ÅRSMÖTE 2023


Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm

Karolinska Universitetssjukhuset höll ett fantastisk möte med temat - Sarkomrekonstruktion från topp till tå


Eminenta talare från både Sverige och internationellt höll föreläsningar som inspirerade. 

Mötet öppnades med en föreläsningar från Dr Rene Largo från MD Anderson Cancer Center i USA som höll en föreläsning om huvud och halscancer sarkom. Under mötet hölls även föreläsningar om buksarkom och ortopediska sarkom. Dr Adil Khan från The Royal Marsden i England höll strålning och sarkomrekonstrution.


Vår inbjudne keynote speaker var Dr Beniamino Brunetti från Universitá Campus Bio-Medico di Roma i Italien. Dr Brunetti prisades i 2023 med det prestigefyllda Hans Anderl Award av EURAPS. Dr Brunetti höll föreläsningar och versatile use of free style propeller perforator flaps for trunk and abdominal wall reconstructions, samt om workhorse and innovative flaps for sarcoma reconstruction. 


Dr Brunetti valdes även in som hedermedlem i föreningen.