Tidigare årsmöten

SFRM

Årsmöte 2020 - Digitalt!


Årets SRFM Möte hölls denna gång digitalt och totalt medverkade 13 medlemmar. Man diskuterade


bland annat arbetet med det mikrokirurgiska registret som Karin Elebro från Malmö leder utvecklingen av.


Även utvecklingen av forsknings-samarbeten inom mikrokirurgi i Sverige, likt Reconstructive Surgery


Trials Network i England, diskuterades. Martin Halle från Stockholm och Eleonora Dimovska från


Uppsala kommer att samarbeta för att bygga upp en liknande plattform via SFRm.nu hemsidan. 


Karin Säljö från Göteborg valdes in som ny ledamot - Välkommen!
Nästa möte kan förhoppningvis hållas face-to-face, och planeras till hösten 2021 i Linköping.


SFRM

Årsmöte 2019 i Göteborg


Ännu ett SFRM möte hölls med succé, denna gång i Göteborg. Jonas, Fredrik och Andri anordnade ett lärorikt möte med tema trauma - fokus på underbens trauma. Föreläsare från ortopedi och kärlkirugi berikade vårt vetenskapliga program. Som key-note speaker hade vi äran att ha professor Cheng-Hung Lin, chef för rekonstruktiv traumakirurgi vid Chang Gung Memorial Hospital i Taiwan. Professor Lin valdes även in som hedersmedlem i föreningen.


Höjdpunkter från mötet var bland annat handläggning av större mjukdelsdefekter, rekonstruktiv decision-making för underbens trauma, utökade indikationer för användandet av VAC, samt handläggning av osteit.Nästa möte går av stapel i Linköping hösten 2020!


SFRM 2019 Göteborg