Om oss

Om Föreningen

Svensk Förening för Rekonstruktiv Mikrokirurgi instiftades den 23 april 2010.


Föreningens uppgift är att verka för den rekonstruktiva mikrokirurgins utveckling genom föredrag, utbildning, demonstrationer och diskussioner i vetenskapliga, organisatoriska frågor samt att tillvarata subspecialitetens och medlemmarnas intressen.


Till ordinarie ledamot kan inväljas läkare som har svensk legitimation och som är

specialistkompetent i plastikkirurgi eller annan specialitet med mikrokirurgisk inriktning

eller undergår utbildning i sådan specialitet.

Vår Logga


Gemenskap - Sverige - Rekonstruktion


Vår logga symboliserar rekonstruktionskirurgi i Sverige


Färgvalet gult och blått står för färgerna i den Svenska flaggan

Symbolen har formen av en krona och de tre delar som utgör kronan representerar "tre" i "tre kronor", Sveriges nationalsymbolSlutligen symboliserar de tre enheterna som går ihop en rekonstruktion och även gemenskap            Styrelse
Ordförande:                           Martin Halle


Vice ordförande:                    Patrik Velander


Sekreterare:                           Fredrik Brorson


Skattmästare:                         Magnus Andersson


Ledamot:                                Karl Malm


Yngre ledamot:                      Jonas Löfstrand


Vetenskaplig sekreterare:      Maria Mani


Webmaster                            Eleonora Dimovska

Kontakta oss