Om Föreningen

Svensk Förening för Rekonstruktiv Mikrokirurgi instiftades den 23 april 2010.


Föreningens uppgift är att verka för den rekonstruktiva mikrokirurgins utveckling genom föredrag, utbildning, demonstrationer och diskussioner i vetenskapliga, organisatoriska frågor samt att tillvarata subspecialitetens och medlemmarnas intressen.


Till ordinarie ledamot kan inväljas läkare som har svensk legitimation och som är

specialistkompetent i plastikkirurgi eller annan specialitet med mikrokirurgisk inriktning

eller undergår utbildning i sådan specialitet.            Styrelse
Ordförande:                           Ann-Charlott Docherty-Skogh


Vice ordförande:                    Patrik Velander


Sekreterare:                           Fredrik Brorsson


Skattmästare:                         Magnus Andersson


Ledamot:                                Karl Malm


Yngre ledamot:                      Jonas Lövstrand


Vetenskaplig sekreterare:      Martin Halle


IT-Ansvarig                             Eleonora Dimovska

Kontakta oss

 
 
 
 

Copyright @ 2019

Created & Managed by Eleonora Dimovska