SFRM

Årsmöte 2019 i Göteborg


Ännu ett SFRM möte hölls med succé, denna gång i Göteborg. Jonas, Fredrik och Andri anordnade ett lärorikt möte med tema trauma - fokus på underbens trauma. Föreläsare från ortopedi och kärlkirugi berikade vårt vetenskapliga program. Som key-note speaker hade vi äran att ha professor Cheng-Hung Lin, chef för rekonstruktiv traumakirurgi vid Chang Gung Memorial Hospital i Taiwan. Professor Lin valdes även in som hedersmedlem i föreningen.


Höjdpunkter från mötet var bland annat handläggning av större mjukdelsdefekter, rekonstruktiv decision-making för underbens trauma, utökade indikationer för användandet av VAC, samt handläggning av osteit.Nästa möte går av stapel i Linköping hösten 2020!


SFRM 2019 Göteborg