SFRM

Årsmöte 2020 - Digitalt!


Årets SRFM Möte hölls denna gång digitalt och totalt medverkade 13 medlemmar. Man diskuterade


bland annat arbetet med det mikrokirurgiska registret som Karin Elebro från Malmö leder utvecklingen av.


Även utvecklingen av forsknings-samarbeten inom mikrokirurgi i Sverige, likt Reconstructive Surgery


Trials Network i England, diskuterades. Martin Halle från Stockholm och Eleonora Dimovska från


Uppsala kommer att samarbeta för att bygga upp en liknande plattform via SFRm.nu hemsidan. 


Karin Säljö från Göteborg valdes in som ny ledamot - Välkommen!
Nästa möte kan förhoppningvis hållas face-to-face, och planeras till hösten 2021 i Linköping.