Svensk Förening För Rekonstruktiv Mikrokirurgi

Om Föreningen

Svensk Förening för Rekonstruktiv Mikrokirurgi instiftades den 23 april 2010.


Föreningens uppgift är att verka för den rekonstruktiva mikrokirurgins utveckling genom föredrag, utbildning, demonstrationer och diskussioner i vetenskapliga, organisatoriska frågor samt att tillvarata subspecialitetens och medlemmarnas intressen.


Till ordinarie ledamot kan inväljas läkare som har svensk legitimation och som är

specialistkompetent i plastikkirurgi eller annan specialitet med mikrokirurgisk inriktning

eller undergår utbildning i sådan specialitet.            Styrelse
Ordförande:                           Ann-Charlott Docherty-Skogh


Vice ordförande:                    Patrik Velander


Sekreterare:                           Andri Thorarinsson


Skattmästare:                         Magnus Andersson


Ledamot:                                Karl Malm


Yngre ledamot:                      Jonas Lövstrand


Vetenskaplig sekreterare:      Martin Halle

Kontakta oss

 
 
 

Copyright @ 2019

Created & Managed by Eleonora Dimovska