SFRM

Årsmöte 2019Kära kollegor!


Ni är inbjudna till SFRMs Mikrokirurgiska möte och årsmöte, som äger rum den 17-18 oktober vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.


Enligt överenskommelse så hålls mötet EJ i internatform denna gång. Således får var och en ombesörja sin egen logi. Lyckligtvis finns det många hotell i Göteborg.


Mötesavgiften är 800 kr per person. Då ingår fika båda dagarna och middag på kvällen den 17/10.


Anmälan sker genom inbetalning av mötesavgiften till Bankgiro 305-5159 senast den 1 oktober. OBS! Vid inbetalning skriv i meddelanderutan ert namn OCH ansvarsnummer 94800.


Mötets tema är trauma, med fokus på nedre extremiteten. Vi har lokala föreläsare samt en internationell gästföreläsare: Cheng-Hung Lin, chef för rekonstruktiv traumakirurgi vid Chang Gung Memorial Hospital i Taiwan. Han kommer att dela med sig av sina erfarenheter kring rekonstruktion av skador, ffa på nedre extremiteten.Övriga punkter blir årsmötet, mikroregistret och falldiskussioner. Tacksam om varje klinik tar med sig minst ett fall till falldiskussionen!


Vi tror att detta kan bli ett givande möte och hoppas att Ni har möjlighet att delta! Sprid gärna till yngre kollegor som skulle kunna ha intresse av mötet (och SFRM)!Väl mött!

Jonas, Fredrik & AndriPremiminärt Porgram

                   


17 oktober


13:00–13:05 Välkomna   


13:05–13:50 Ortopedisk handläggning av komplexa underbenstrauma, Arun Patel


13:50–14:10 Kärlkirurgiskt beslutsfattande vid komplexa extremitetstrauma, Markus Langenskiöld


14:10-15:00 Decision making and flap selection for lower extremity reconstruction, Cheng-Hung Lin, Chief of Trauma Reconstruction, Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan


15:00–15:30 Eftermiddagsfika


15:30–16:20 Forts. Decision making… Cheng-Hung Lin


16:20–16:50 Ortopedisk hantering av posttraumatisk osteit, Simon Vikström


19:00 Middag: restaurang Gården, Vasagatan 40.

Vid allergi eller specialkost maila dessa till fredrik.brorson@vgregion.se

 
18 oktober


08:15-09:15 Årsmöte SFRM


09:15-10:00 VAC treatment in trauma reconstruction, Cheng-Hung Lin


10:00–10:30 Förmiddagsfika


10:30-11:30 Presentation av traumafall från deltagande kliniker


11:30-12:30 Mikroregistret


12:30 Avslut

Copyright @ 2019

Created & Managed by Eleonora Dimovska